Головний редактор – Вітвіцький Сергій Сергійович, ректор Донецького державного університету внутрішніх справ (далі – ДонДУВС), доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;

Email : vitvitskyi_ss@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4884-1883

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222383783

Web of Science:  https://publons.com/researcher/AAP-4514-2021/

заступник головного редактора – Назимко Єгор Сергійович, перший проректор ДонДУВС, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник;

Email : nazumuch@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4949-4155

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216990957

Web of Science: https://publons.com/researcher/W-8159-2019/

відповідальний секретар – Волобуєва Олена Олексіївна, декан факультету № 1 ДонДУВС, кандидат юридичних наук, професор;

Email : volobueva_elena@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8601-4344

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210796563

Web of Science: https://publons.com/researcher/AAK-8088-2021/

відповідальний редактор – Рутвян Оксана Іванівна, завідувач редакційно-видавничого відділення відділу організації наукової роботи ДонДУВС;

Email : dui55@ukr.net

член міжнародної редколегії:

Войцех Войтила, доктор гуманітарних наук, науковий співробітник, Технолого-гуманітарний університет ім. Казимера Пуласького (м. Радом, Республіка Польща)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5482-705X

 

члени редколегії:

  – Буга Ганна Сергіївна, доцентка кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 2 ДонДУВС, кандидат юридичних наук, доцент

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3957-7387

Web of Science: https://publons.com/researcher/4699680/hanna-buha

  – Веселов Микола Юрійович, професор кафедри державно-правових дисциплін факультету № 2 Криворізького навчально-наукового інституту ДонДУВС, доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3963-2764

Web of Science: https://publons.com/researcher/4021810/mykola-veselov/

  – Захарченко Андрій Миколайович,  завідувач науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад факультету № 2 ДонДУВС, доктор юридичних наук, доцент;

Email: an_zaharchenko@ukr.net

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-6359-2475

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217741037

  – Зозуля Євген Вікторович, професор кафедри загально-правових дисциплін  ДонДУВС, доктор юридичних наук, професор;

Email : ezoz@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8114-1133

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221738436

Web of Science: https://publons.com/researcher/3997606/yevhen-zozulia/

  – Іванюта Наталія Валеріївна, завідувачка кафедри цивільного, трудового права та права соціального забезпечення факультету № 4 ДонДУВС, доктор юридичних наук, професор;

Email : natalaivanuta9@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9177-9280

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206188842

Web of Science: https://publons.com/researcher/4684420/natalya-ivanyuta/

  – Городецька Марина Сергіївна, завідувачка кафедри організації досудового розслідування факультету № 1 Криворізького навчально-наукового інституту ДонДУВС, кандидат юридичних наук, доцент

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3228-6299

Web of Science: https://publons.com/researcher/4676574/maryna-horodetska/

– Макаренко Олександр Юрійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та поліцеїстики факультету № 1 Криворізького навчально-наукового інституту ДонДУВС

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3020-0658

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219929303

  – Пилипенко Дмитро Олексійович, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 2 Криворізького навчально-наукового інституту ДонДУВС, кандидат юридичних наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1299-6178

Web of Science: https://publons.com/researcher/4816896/

  – Лоскутов Тимур Олександрович, професор кафедри організації досудового розслідування факультету № 1 Криворізького навчально-наукового інституту ДонДУВС, доктор юридичних наук, професор

Email : timloskutov@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2686-9201

Web of Science: https://publons.com/researcher/4685565/tymur-loskutov/

  – Мердова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 2 ДонДУВС, кандидат юридичних наук, доцент

Email : olga.merdova@ukr.net

ORCID : https://orcid.org/0000-0003-0769-2364

Web of Science: https://publons.com/researcher/4258919/olha-merdova/

  – Ніколенко Людмила Миколаївна, завідувачка кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки факультету № 4 ДонДУВС, доктор юридичних наук, професор

Email : ludmilanik13@gmail.com

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203753777

Web of Science: https://publons.com/researcher/3442706/liudmyla-nikolenko/

  – Одерій Олексій Володимирович, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1  ДонДУВС, доктор юридичних наук, професор

Email : odalvl@ukr.net

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-6999-4387

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215366316

  – Северінова Олександра Борисівна,  доцентка кафедри державно-правових дисциплін на публічного управління факультету № 3 Донецького державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3013-9815

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215308236&origin=recordpage

Web of Science: https://publons.com/researcher/4703484/oleksandra-severinova/