ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Атаманчук Н. І., Чайка В. В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОБРАЗУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Нікітенко О. І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ЛЕГІТИМАЦІЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ У ПРИКОРДОННИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ

Розумяк Р. В.
ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА ВІДПОЧИНОК

Хозлу І. К.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ НА ВОДІ

Шевченко Т. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО «ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЛІХТАРЯ» ЯК ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЗАСОБУ ОСВІТЛЕННЯ

ПРОБЛЕМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ковальова О. В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В МЕЖАХ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Коломієць В. В.
ОБСТАНОВКА ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ОСОБАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

Лугіна Н. А., Кибиш І. В.
ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРИПТОВАЛЮТОЮ

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Лапкін А. В.
ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ТА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Балабан С.М.
ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Дроздов О. М., Гловюк І. В.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТ. 49 КК УКРАЇНИ: ПИТАННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ

Євенко Д. В.
ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Єпринцев П. С.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Тіточка Т. І.
ОСНОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

Чайка І. М.
ПРО ОБ’ЄКТ ШАХРАЙСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 190 КК УКРАЇНИ

ПРАВОВІ АСПЕКТИ НАДАННЯ ПОЛІЦІЄЮ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ І ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ

Крамар Р. І.
КОНТРОЛЬ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Макарчук В. В.
ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

Мислива О. О., Намлинська О. С.
НОВЕЛІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ОБМІН ДОСВІДОМ

Кузьменко С. Г., Кузьменко С. С.
УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ СЕПАРАЦІЇ

ПРАВООХОРОНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Сирмаміїх В. В., Миронов Ю. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВІДОМЧИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО СТАНУ

Скрябін О. М., Куракін О. М.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД