РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Іванов Іван Володимирович, Джантіміров Марк Олександрович
ПОРІВНЯЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТІВПОЛІЦІЇ В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЯХ У ХVII–XIX СТ.

Туренко Олег Станіславович, Бабкіна Маргарита Костянтинівна
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ НАРИС МОДЕРНИХ ВІЗІЙ ПОЛІЦІЇ

РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Городецька Марина Сергіївна
ЩОДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА ВІДАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Ковальова Ольга Вікторівна
ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Лоскутов Тимур Олександрович
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБЛИВОГО ПОРЯДКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, ОБУМОВЛЕНОГО ПРАВОВИМ РЕЖИМОМ ВОЄННОГО СТАНУ

Павлиш Тетяна ГригорівнаТерещенко Олександр Олександрович
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ТА В ХОДІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ

Пилипенко Дмитро Олексійович, Єпринцев Пилип Сергійович
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПОТЕРПІЛОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

РОЗДІЛ ІІІ. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Волобоєв Артур Олегович
УЛЬТИМАТИВНІ ДІЇ ЗЛОЧИНЦЯ (-ІВ) ЯК СКЛАДОВА ІМІТУВАННЯ ОБСТАНОВКИ ЗЛОЧИНУ

Котова Вікторія Валеріївна
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

РОЗДІЛ ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Й ПОРЯДКУ

Козар Юрій Юрійович, Гаріфуллін Максим Валерійович
Роль державних та недержавних інститутів у процесах соціальної адаптації вимушених переселенців в Україні

Червінчук Андрій Васильович, Атаманенко Юлія Юріївна
ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИМУСОВОГО ВІДКРИТТЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

РОЗДІЛ V. ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ТА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Денисов Сергій Федорович, Заїка Дмитро Євгенійович
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ

Носевич Надія Русланівна
ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Пискун Олександр Валерійович
З’ЯСУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОМАНДУВАЧА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Шульга Андрій Олександрович
ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ НОЖІВ ЯК РІЗНОВИДУ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ VI. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Короткова Юлія Михайлівна
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Lopatynska Iryna
EMOTIONAL INTELLIGENCE OF THE  LAW ENFORCEMENT OFFICER

РОЗДІЛ VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ОБМІН ДОСВІДОМ

Зозуля Євген Вікторович
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Шеховцова Вікторія Володимирівна
ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ПОЛІЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

РОЗДІЛ VIIІ. РЕЦЕНЗІЇ НА ОПУБЛІКОВАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Вінтонів Михайло Олексійович
РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» (УКЛАДАЧІ: КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ О. О. НОВІКОВА, КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ К. В. ПОНОМАРЕНКО, КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ  Т. М. САБЕЛЬНИКОВА)

Халимон Сергій Іванович
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ», ПІДГОТОВЛЕНУ ДОКТОРОМ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРОМ С. С. ВІТВІЦЬКИМ, КАНДИДАТОМ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРОМ О. О. ВОЛОБУЄВОЮ, ДОКТОРОМ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТОМ О. М. КУРАКІНИМ, КАНДИДАТОМ ЮРИДИЧНИХ НАУК В. В. КОТОВОЮ

Чумак Володимир Валентинович
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ПРАВОВІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕЄСТРАЦІЇ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ», ПІДГОТОВЛЕНУ АВТОРСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ ДОНЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: А. В. ЧЕРВІНЧУКОМ, Ю. Ю. АТАМАНЕНКО, Є. О. ПИЛИПЕНКО ТА О. І. РУДЮКОМ, ЗА ЗАГАЛЬНОЮ РЕДАКЦІЄЮ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, ЗАЛУЖЕНОГО ЮРИСТА УКРАЇНИ С. С. ВІТВІЦЬКОГО