РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Денисов Сергій Федорович, Тимчук Олексій Леонідович
КРИМІНОЛОГІЯ ТА СИНЕРГЕТИКА: ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Джужа Олександр Миколайович, Тичина Дмитро Михайлович, Сюравчик Валерій Григорович
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВОЇ ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ

Зозуля Євген Вікторович
ПРИНЦИП ВЗАЄМОДІЇ З НАСЕЛЕННЯМ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ГЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Туренко Олег Станіславович
ТЕОРІЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ В МОДЕРНОМУ ДЕРЖАВОЗНАВСТВІ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ М. ФУКО

Шапарь Артем Олександрович, Єлаєв Юрій Леонідович
ЮРИДИЧНА ДОКТРИНА ЯК ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНЕ ГНОСЕОЛОГІЧНЕ (ЕПІСТЕМІОЛОГІЧНЕ) ДОСЛІДЖЕННЯ (ЧАСТИНА ДРУГА)

РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Бабенко Ольга Георгіївна
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИМУСОВОЇ ФОРМИ ОСВІДУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО

Городецька Марина Сергіївна
ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Й ПОРЯДКУ

Вітвіцький Сергій Сергійович, Захарченко Андрій Миколайович
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Козар Юрій Юрійович, Попенко Ярослав Володимирович
БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ЗАВДАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ УТВОРЕННЯ

Пилипенко Євгенія Олексіївна
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ НА ВОДІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Червінчук Андрій Васильович, Марценишин Юрій Ігорович
КОНТРОЛЬ ПОЛІЦІЇ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

РОЗДІЛ ІV. ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ТА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Боровик Анна Миколаївна
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ НА ҐРУНТІ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧИ РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ, ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ПРЕДМЕТОМ ДОКАЗУВАННЯ

Демчишин Дмитро Анатолійович
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ХУЛІГАНСТВУ

Кадала Віталій Віталійович, Гузенко Олена Павлівна
КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА В ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: РОЛЬОВИЙ СЕГМЕНТ ТА ПОНЯТІЙНИЙ АСПЕКТ

Колб Олександр Григорович, Василюк Ігор Миколайович
ПРО ДЕЯКІ ЗМІСТОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРИНЦИПУ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗАСУДЖЕНИХ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ

Назимко Єгор Сергійович, Щербіна Артем Валентинович
ПЕНАЛІЗАЦІЯ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ В УКРАЇНІ

Шульга Андрій Олександрович, Пересада Ольга Михайлівна, Хайлова Тетяна Володимирівна
ЩОДО НОРМАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СТРОКІВ ТА ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ ПРАВОПОРУШНИКІВ ЗА ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

РОЗДІЛ V. КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Мердова Ольга Миколаївна, Шульга Марина Вікторівна
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІДГОТОВКУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

РОЗДІЛ VI. РЕЦЕНЗІЇ НА ОПУБЛІКОВАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Колб Олександр Григорович
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ», ПІДГОТОВЛЕНУ АВТОРСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ РЕДАКЦІЄЮ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА С. Ф. ДЕНИСОВА

Семенишин Микола Олександрович
РЕЦЕНЗІЯ НА ПІДРУЧНИК «КРИМІНОЛОГІЯ» ЗА ЗАГАЛЬНОЮ РЕДАКЦІЄЮ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА В. В. ЧЕРНЄЯ, ЗА НАУКОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА О. М. ДЖУЖІ

Стратонов Василь Миколайович
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ПРОТИДІЯ СУДОВОМУ РОЗГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ» ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА О. В. ОДЕРІЯ
ТА КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК Р. В. МУДРЕЦЬКОГО

Удалова Лариса Давидівна
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ», ПІДГОТОВЛЕНУ АВТОРСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ ДОНЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: С. С. ВІТВІЦЬКИМ, О. О. ВОЛОБУЄВОЮ, Д. В. ДАВИДОВОЮ, ЗА ЗАГАЛЬНОЮ РЕДАКЦІЄЮ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА С. С. ВІТВІЦЬКОГО

Ярмиш Олександр Назарович
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ» ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Є. В. ЗОЗУЛІ ТА КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК О. В. БАРАНОВСЬКОГО