Розділ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Веселов Микола Юрійович, Булгакова Олена Валеріївна, Волкова Дар’я Максимівна
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ
У СФЕРІ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Ніколенко Людмила Миколаївна
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Шапарь Артем Олександрович, Єлаєв Юрій Леонідович
ЮРИДИЧНА ДОКТРИНА ЯК ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНЕ ГНОСЕОЛОГІЧНЕ (ЕПІСТЕМІОЛОГІЧНЕ) ДОСЛІДЖЕННЯ (ЧАСТИНА ПЕРША)

РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Волобуєв Анатолій Федотович, Волобуєва Олена Олексіївна
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОНЯТІЙНОКАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ

Ковальова Ольга Вікторівна, Ковальов Василь Володимирович
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ

Пилипенко Дмитро Олексійович
ОКРЕМІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОЧАТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Пересада Ольга Михайлівна
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЖИТТЯ ОСОБИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ

РОЗДІЛ ІІІ. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Никифорчук Дмитро Йосипович, Чемерис Дмитро Дмитрович
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗШУКУ БЕЗВІСТИ ЗНИКЛИХ ОСІБ

РОЗДІЛ ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Й ПОРЯДКУ

Вітвіцький Сергій Сергійович, Захарченко Андрій Миколайович
ПРАВОВА ОСНОВА ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ

Колб Олександр Григорович, Кухтей Ростислав Адамович
ПРО ДЕЯКІ УРОКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Коміссаров Микола Леонідович, Коміссарова Наталя Олександрівна
УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗБРОЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

Орлов Віктор Анатолійович
НЕДЕРЖАВНІ ФОРМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Северінова Олександра Борисівна
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Ульянов Олексій Іванович, Ніколаєв Олександр Трифонович, Бахчеван Євген Федорович
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СКАНДИНАВСЬКОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ V. ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ТА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Деревянко Богдан Володимирович, Туркот Ольга Андріївна
ПРО ПРОТИДІЮ ЗБИРАННЮ ЧУЖОГО ВРОЖАЮ «РЕЙДЕРАМИ»

Кадала Віталій Віталійович, Гузенко Олена Павлівна
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ ІНСТРУМЕНТ БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ

Тіточка Тетяна Ігорівна
РЕАКТИВНИЙ РОЗЛАД ПРИВ’ЯЗАНОСТІ ЯК ДЕРМІНАНТА ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

Хоббі Юлія Сергіївна
ЕКСТРАДИЦІЯ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

РОЗДІЛ VI. КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Колєснік Тетяна Володимирівна
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

РОЗДІЛ VII. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Короткова Юлія Михайлівна
ФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

РОЗДІЛ VIII МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ОБМІН ДОСВІДОМ

Lopatynska Iryna
MODERN TECHNOLOGIES FOR TRAINING AND ADVANCED TRAINING OF POLICE OFFICERS